TERAPIA PEDAGOGICZNA

Zajęcia z terapii pedagogicznej to dokładniej zajęcia:
korekcyjno-kompensacyjne
oraz dydaktyczno-wyrównawcze
dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, głównie z opiniami
z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Dlaczego warto skorzystać z terapii?

Zajęcia mają na celu wspierać rozwój dziecka w zakresie czytania, pisania, ortografii, koncentracji uwagi, percepcji słuchowej, wzrokowej, motoryki dużej i małej.

Zajęcia te są dedykowane dla dzieci przedszkolnych oraz szkolnych do 10 roku życia.
Każda lekcja trwa 50minut.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

Przeznaczone są dla dzieci, które mają zaległości w wiadomościach z konkretnej dziedziny w związku z nieobecnością w szkole, możliwościami związanymi z trudnościami z przyswajaniem wiedzy z danej dziedziny.

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne 

To pomoc uczniowi w przezwyciężeniu jego trudności w opanowaniu, przyswojeniu danej wiedzy. Dotyczą one dzieci które wymagają indywidualnego podejścia, nieśmiałych, z dysleksją rozwojową (dysortografia, dysleksja, dysgrafia).

W skład terapii pedagogicznej wchodzą:
• ćwiczenia percepcji wzrokowej i orientacji przestrzennej,
• ćwiczenia percepcji słuchowej,
• ćwiczenia grafomotoryczne,
• ćwiczenia koordynacji wzrokowo-słuchowej, ruchowej, 
• ćwiczenia w pisaniu z pamięci i ze słuchu, 
• rozwijanie myślenia matematycznego.

CHCESZ DO NAS DOŁĄCZYĆ?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i dołącz do iSpeak Academy już dziś!

Zobacz też inne nasze kursy

język obcy
dzieci

język obcy
młodzież i dorośli

 język obcy
firmy

przygotowanie
maturalne